Home VVRLJ Missies Task Force Uruzgan afgesloten

PostHeaderIcon Task Force Uruzgan afgesloten

AddThis Social Bookmark Button

Einde-TFU

De Task Force Uruzgan (TFU) is vandaag met het strijken van de TFU-vlag overgegaan in het Amerikaans-Australische Combined Team Uruzgan (CTU). Met het hijsen van de ISAF-vlag kwam een einde aan de missie in Uruzgan waarover Nederland 4 jaar lang de scepter zwaaide. Die periode bracht voor de bevolking van Uruzgan grote verbeteringen. Helaas had Nederland 24 slachtoffers en 140 gewonden te betreuren.

Gouverneur van Uruzgan Khoday Rahim liet zich lovend uit over de inzet van Nederland de afgelopen 4 jaar en betitelde de militairen als goede vrienden waarvan hij het betreurt dat ze weg gaan. Hij uitte niet alleen dankbaarheid voor hun hulp, maar leefde tevens mee met het verlies van de 24 Nederlandse militairen. “Zij sneuvelden terwijl zij zich inzetten voor een betere toekomst van Uruzgan.” De geasfalteerde weg van Tarin Kowt naar Chora noemde hij als voorbeeld van verbetering, evenals de bouw van een nieuwe civiele terminal. “De bevolking van Urzugan is erg blij met alle projecten die jullie hebben uitgevoerd.”

 


Inktvlekstrategie
Jennes de Mol, de vertrekkende civiele vertegenwoordiger van de laatste TFU, zei dat het 4 jaar geleden al duidelijk was dat ontwikkeling niet zonder veiligheid gaat en andersom. De Mol: “Handel als burger en indien nodig als militair gold als een belangrijk motto tijdens de missie. De geïntegreerde 3D-aanpak (Defense, Development and Diplomacy) was het leidende principe. Met de inktvlekstrategie zijn stap voor stap de veilige zones in de bewoonde gebieden vergroot. De bescherming van Afghanen stond voorop. We hebben gehandeld met respect voor de lokale cultuur en oprecht interesse in de tribale verhoudingen. De aloude shura’s en jirga’s lagen ons aan het hart. We hebben ons thuis gevoeld tussen de Afghaanse bevolking.” Wat De Mol betreft kan Nederland trots zijn op wat er aan werk is verricht. Tevens zei hij vertrouwen in de opvolgers te hebben, die met hun toewijding, geduld en brede ervaring het verschil kunnen maken in deze provincie.

 “Net als de Nederlanders richten wij ons primair op de ontwikkeling van de Afghaanse overheid”, reageerde Bernard Philip, civiele vertegenwoordiger van het CTU. ”Onze strategie is ook gebaseerd op respect voor de cultuur en we gaan door met een gebalanceerd beleid op het gebied van politiek, tribale verhoudingen en ontwikkeling. Het Provinciaal Reconstructie Team (PRT) wordt een volledig geïntegreerde internationale eenheid met belangrijke bijdragen van Australië, de Verenigde Staten, Slowakije en de Europese Politie.”   Philip zei blij te zijn dat een aantal Nederlanders deel blijft uitmaken van het PRT. “We maken graag gebruik van hun expertise en ervaring.”   Philip noemde samenwerking met de bevolking en de lokale overheid, evenals de ondersteuning daarvan de belangrijkste taak van het PRT. “Er is significante vooruitgang in wederopbouw en ontwikkeling geboekt”, zei hij, toevoegend dat hij dat zelf van Afghanen en lokale leiders heeft vernomen. “De provincie heeft echter meer leraren, dokters en rechters nodig, evenals betere wegen om gemeenschappen nader tot elkaar te laten komen. Investeringen in water en landbouw vragen ook aandacht zodat de producten zijn te verkopen in Afghanistan en op een dag ook wereldwijd. We zien ernaar uit om met de gouverneur en de bevolking van Uruzgan te werken en verdere ontwikkeling in gezondheid, onderwijs, wegen, landbouw en andere sectoren te bewerkstelligen.”

Band met inwoners
Commandant CTU kolonel Jim Creighton ziet er eveneens naar uit het werk van de Nederlanders en Australiërs voort te zetten. “Meer kinderen gaan naar school, de gezondheidszorg is professioneler, het aantal bruggen en wegen neemt toe, evenals de effectiviteit van de Afghaanse veiligheidsdiensten en de bouw van de commerciële civiele luchtvaartmaatschappij KamAir”, noemde hij als voorbeelden. “Het CTU richt zich ook op de samenwerking tussen Afghaanse partners om competent leiderschap op te bouwen, ontwikkelingswerk te faciliteren en de veiligheid en stabiliteit vergroten. Het CTU zal de Afghaanse partners assisteren om de verkiezingen in september eerlijk te laten verlopen, de bewegingsvrijheid vergroten en het CTU gaat door met het bouwen aan een effectieve Afghaanse overheid die haar bevolking beschermt.”
Wat scheidend commandant TFU brigadegeneraal Kees van den Heuvel betreft een goede zaak. Hij gaf aan een band te voelen met de inwoners van Uruzgan, die zoveel hebben geleden en volgens hem een betere toekomst verdienen. Van den Heuvel vond het moeilijk afscheid te nemen na een intense samenwerking. "Het doet pijn omdat dit het einde markeert van de Nederlandse leidende rol in Uruzgan, maar ook om vaarwel te zeggen tegen de mensen waarmee je intense ervaringen deelde en een vriendschap hebt opgebouwd.  Ik voel me verbonden met al het werk dat nog moet gebeuren. Ik vertrek echter met het gevoel dat we in staat waren een verschil te maken”, zei hij de successen memorerend, die mede zijn behaald door het harde werk van zijn voorgangers, samen met Afghaanse provinciale leiders, de coalitiepartners en het toenemende aantal burgers.


Ontwikkeling
Vier jaar geleden was er geen politie op straat en telde het leger slechts een paar honderd militairen. Nu zijn zowel het Afghaanse leger als de politie kwalitatief en kwantitatief gegroeid. De veiligheidsdiensten dragen in belangrijke mate bij aan de veiligheid in en rond Tarin Kowt, Deh Rawod en Chora, die ongeveer 70% van het bewoonde gebied van Uruzgan beslaan. Ondanks de broze veiligheidssituatie is de provincie op weg naar zelfstandigheid. Er is toegang tot basisgezondheidszorg en in vergelijking met 2002 is het aantal schoolgaande jongens en meisjes verviervoudigd en het aantal lesgebouwen verdubbeld. Bruggen, wegen, waterpompen en irrigatiekanalen vormen infrastructurele verbeteringen. Alternatieve vormen van landbouw zoals saffraan, fruitbomen, amandelen en pistachenoten zijn geïntroduceerd om afhankelijkheid van papaver te verkleinen en er is gewerkt aan economische ontwikkeling. Ondernemers zijn getraind in het runnen van een bedrijf en ze kunnen microkredieten krijgen. Luchtvaartmaatschappij KamAir opende Uruzgan met een verbinding voor Afghanistan en de rest van de wereld en in Tarin Kowt wordt een civiele terminal gebouwd. Het feit dat ongeveer 50 internationale en non-gouvernementele organisaties actief zijn in de provincie is een indicator voor de stabiliteit en toegankelijkheid van de provincie. De laatste TFU voltooide de eerste 16 kilometer van de geasfalteerde weg van Tarin Kowt naar het meer noordelijke Chora. De aanleg heeft een positief psychologisch effect, vergroot de bewegingsvrijheid en veroorzaakt een enorme economische spin off. De lokale bevolking heeft weer vertrouwen in de toekomst. In vier jaar tijd bouwde Nederland een fundament. De tijd is rijp er een huis op te zetten.

De komende periode blijft Nederland betrokken bij de toekomst van Uruzgan door ontwikkelingactiviteiten, assistentie op bestuursgebied, civiele vertegenwoordiging in het PRT en militaire ondersteuning aan de ISAF-missie.