Home VVRLJ intro Inleiding bij het artikel van brigade-generaal b.d. Otto van Wiggen

Inleiding bij het artikel van brigade-generaal b.d. Otto van Wiggen

AddThis Social Bookmark Button

KoudeOorlog

In november 2019 ter gelegenheid van dertig jaar val van de Berlijnse Muur verscheen Koude Oorlog nummer 3. Grotendeels zoals de voorgaande nummers gevuld met historische artikelen, maar ook met een artikel dat aansluit bij de huidige tijd van nieuwe, internationale spanningen tussen vooral Rusland en de NAVO.

Aan generaal van Wiggen vroegen we wat dertig jaar ontspanning en vredesdividend de Koninklijke Landmacht hadden gebracht. De achterliggende vraag was: is het beeld dat opdoemt uit de media werkelijk zo slecht?

Van Wiggen windt er in zijn artikel geen doekjes om en beschrijft dat de huidige landmacht 'op geen enkel aspect van militair vermogen de uitdaging met de strijdkrachten van de Russische Federatie aankan.'

 

Daarmee hangt hij niet de vuile was buiten, die hing er al geruime tijd. Echter de onwil om die te zien en te erkennen, loopt als een rode draad door de (defensie)politiek en de Nederlandse maatschappij. Al eerder had Van Wiggen in militaire bladen deze boodschap verkondigd. Maar ook in dit domein maakte zijn analyse weinig los. Met een publicatie in Koude Oorlog krijgt zijn verhaal hopelijk buiten het militaire terrein de aandacht die het verdient en zet mensen aan het denken, en dan niet alleen politici.

 

Om dit te ondersteunen, en als promotie voor Koude Oorlog geven we ruiterlijk toe, hebben we zijn artikel uit het boek gelicht en stellen dit als pdf ter beschikking. Ter kennismaking met Koude Oorlog 3 hebben we in achterin dit document de originele 'Ten geleide' opgenomen waarin de artikelen beschreven staan die de inhoud ervan vormen.

 

U kunt het pdf hier downloaden.

 

Januari 2020
Frank Oosterboer

Perry Pierik

Marcel Reijmerink 

 

U kunt meer artikelen lezen op de Winkelhaak de digitale kazernekrant voor Nunspeet en de rest van Nederland, wordt onregelmatig aangevuld, kijk dus geregeld.