Home SRLJ ROLJ

Nieuws

Reunie Orkest Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

roljoprichting1

We zitten aan de keukentafel van Emile Hermkens in Neeritter met drie man van de lichting 66-1. De laatste lichting die achttien maanden muziek heeft gemaakt in Venlo: 253 (!) optredens in achttien maanden. „Drie maanden later werd het volgende korps opgeheven.”

Behalve Hermkens, de secretaris van de jubileumcommissie van het Reünie Orkest Limburgse Jagers (ROLJ), zijn ook aangeschoven Martin Hanssen uit Baexem en Frans Stoffels uit Born. „Het opheffen van het korps kwam voor ons als een volkomen verrassing”, zegt het drietal. Toen zij in dienst gingen, gaven ze zich op als muzikant. „Er werd geselecteerd. Je moest komen voorspelen. In onze lichting kwamen 39 van de 43 muzikanten uit Limburg. Vergis je niet, er konden Friezen of Hollanders bij komen”, vertellen ze. Misschien tijd voor een korte geschiedenisles.

 

In 1951 wordt het Regiment Limburgse Jagers geformeerd. Niet in Venlo, zoals veel mensen denken, maar in Roermond. Pas na één jaar verhuist het regiment naar Venlo. „Wij hebben nog één lid dat bij het eerste korps is geweest. Sjefke Kessels uit Weert. Hij is 85 en blaast niet meer”, vertelt het drietal.

 

Tradities

De naam en het wapen van het regiment zijn verbonden aan de provincie Limburg en haar tradities. De muziekafdeling bestaat uit een compleet orkest, een fanfare en een tamboerkorps die zelfstandig en ook samen ontelbare optredens in binnen- en buitenland verzorgen.

Het orkest is tot 1968 gestationeerd in Venlo. Door bezuinigingen van het ministerie van Defensie werd het orkest opgeheven. „In 1967 is er door 20.000 mensen betoogd voor behoud van de Limburgse Jagers in Venlo”, weten de mannen van 66-1. Het mag niet baten. Het laatste concert in Venlo brengt 10.000 mensen op de been. Delen van het regiment worden geplaatst in legerplaats Seedorf bij Zeven in Noord-Duitsland.

In 1969 beginnen enkele muzikanten daar weer te oefenen, maar het duurt nog tot 1979 voordat het regiment weer een eigen orkest bezit. In tegenstelling tot de ‘Venlose’ tijd moeten de muzikanten de repetities naast hun gewone werk doen, in de avonduren.

In 1985 wordt in Venlo de eerste grote reünie gehouden voor alle ex-muzikanten van het regiment. Meer dan 700 mannen spelen onder andere het regimentslied, de Limburgse Jagersmars. Bij de tweede reünie, vijf jaar later, wordt duidelijk dat de dienstplicht zal worden opgeheven en het leger een beroepsleger wordt. Het orkest wordt voor de tweede maal opgeheven.

Daar begint het verhaal van het ROLJ. „Een groep van vier mensen vond dat de traditie van de Limburgse Jagers niet verloren mocht gaan en heeft toen het initiatief genomen tot oprichting van het ROLJ, met toestemming van de regimentscommandant.” De voormalig militairen hechten er aan de vier bij naam te noemen: Harrie Gorissen,Freek van der Klauw, Jan Geurts en Math Koppeneij staan aan de wieg van het jubilerende gezelschap.

Op 25 januari 1992 wordt het Reünie Orkest Limburgse Jagers opgericht. Een orkest dat de tradities en goede naam van het Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers in ere moet houden.

 

WMC

„Op 21 maart 1992 repeteerden we voor de eerste keer. In zaal Aolders in Pey met 65 muzikanten. Kapelmeester was Alwien Liew-On. Sinds 2003 is dat overigens Jos Stoffels. In het begin repeteerden we eenmaal per maand, maar dat werd opgeschroefd naar eenmaal in de twee weken, omdat er meer optredens kwamen. Het eerste concert vond plaats op het Munsterplein in Roermond, daarna speelden we op de Vierdaagse in Nijmegen en we haalden een eerste prijs op het WMC.”

In de loop der jaren is er natuurlijk sprake geweest van verloop. Tachtig oud-leden zijn er inmiddels niet meer bij, vertellen de drie.

 

roljoprichting2

Marsmuziek

Uiteraard neemt de militaire marsmuziek een belangrijke plaats in. Maar ook allerlei andere soorten populaire muziek worden gespeeld. Het ROLJ speelt een repertoire dat in de smaak valt bij een breed publiek. „We lopen niet meer. Daar worden we te oud voor. De spelende leden zijn tussen de 50 en 85, maar de meerderheid zit dik boven de 60. Sjefke Quaedvlieg uit Roermond is 85, maar speelt nog schuiftrombone. We hebben onder meer een Strauss-medley en de Tritsch Tratsch Polka op het repertoire staan. De Limburgse Jagers leven vooral nog bij de oudere mensen.”

Martin Hanssen is vorig jaar voor het eerst gaan kijken naar de Joeksjagers. Een gelegenheidsorkest dat als hommage aan het Fanfarekorps Limburgse Jagers werd opgericht bij het jubileum van Fanfare Venlo in 1980. De muzikanten zijn afkomstig van allerlei joekskapellen. „Leuk om te zien”, zegt Hanssen, „maar wij proberen in ere te houden hoe het was.” Stoffels vult aan: „De Limburgse Jagers stonden met name bekend om hun discipline.”

 

Oud-leden

Het ROLJ is voortdurend op zoek naar oud-muzikanten. „Boven Venlo hebben we eigenlijk niemand. We hebben één lid uit Grubbenvorst, dat is het. Volgens onze voorzitter zitten bij fanfare Montagnards in Bergen zeker tien oud-leden. Maar we hebben geen aanmeldingen gekregen. Misschien heeft dat met de afstand te maken.” Want tegenwoordig repeteert het gezelschap in zaal De Harmonie in Linne en reiskosten kan de penningmeester niet betalen. De repetitie is overigens vrij toegankelijk. „Onze enige inkomstenbron is de contributie. De dirigent werkt pro Deo. Onze uniformen zijn gesponsord door het regiment, evenals het grootste deel van de instrumenten.” Je moet het dus doen omdat je je Limburgse Jager voelt.

 

Website: www.rolj.nl

Inschrijven voor een tweemaandelijkse nieuwsbrief kan via info@rolj.nl.

Het Reünie Orkest Limburgse Jagers is ook te vinden op Facebook.

 

 

Ouwe stomp stok van een muzikant

AddThis Social Bookmark Button

Naar aanleiding van uw oproep in het artikel 'Ouwe stomp stok van een muzikant' in De Limburgse Jager van december 2010 hierbij foto's van mijn ouwe stomp stok.
 
De stok dateert uit 1960 en is gemaakt in La Courtine, Frankrijk, alwaar wij met het fanfarekorps RLJ 59-5 twee maal gedurende een maand de zogenaamde goodwill concerten gaven.
Opgeroepen met lichting 59-3 werd ik in eerste instantie als muzikant ingedeeld bij de muziekkapel lichting 58-3. Met de lichting 59-5 kwam de opvolgende muziekkapel in dienst waarnaar ik vervolgens doorstroomde en mijn diensttijd volbracht. Zodoende was ik niet alleen als dienstplichtige de 'ouwe stomp' bij de kapel 59-5, maar ook als muzikant vanwege dat ik bij hun voorgaande kapel reeds meespeelde.

Lees meer...

 

Nieuwsbrieven ROLJ

AddThis Social Bookmark Button

Het ROLJ heeft de afgelopen dagen een tweetal nieuwsbrieven uitgegeven die via de site van het ROLJ en via onderstaande links te bekijken zijn.

 

De reguliere ROLJ nieuwsbrief van oktober 2010 kunt u lezen door hier te klikken.

 

Verder heeft het ROLJ een extra nieuwsbrief uitgebracht met berichtgeving rond het "Uruzgan-lied"

 

Voor het lezen van beide uitgaven heeft u een PDF-reader nodig.

 

Fanfare orkest zoekt muzikanten

AddThis Social Bookmark Button

Langs deze weg willen bestuur, dirigent en leden van het Reünie Orkest Limburgse
Jagers het volgende onder Uw aandacht brengen:
 

Om ons fanfare-orkest met de unieke Limburgse Jagers-sound in stand te kunnen
houden cq. te versterken, zijn wij op zoek naar oud-muzikanten van het
Fanfare Orkest der Limburgse Jagers en ook naar Limburgse Jagers die toen niet maar
nu wel een instrument bespelen.

Lees meer...

 

Eerste nieuwsbrief ROLJ een feit

AddThis Social Bookmark Button

Muzikanten, Ere-leden en Vrienden van het Reünie-orkest Limburgse Jagers

Hier vindt u de eerste editie van ons nieuwe medium de “Nieuwsbrief R.O.L.J”.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van onze leden Martin Hanssen en Frans Stoffels en heeft als doel de meest uiteenlopende items op een losse en vlotte manier te behandelen.

De items kunnen variëren van de terugblik op een concert tot een interview met een lid,etc.De nieuwsbrief verschijnt 1 x per 2 maanden. Het bestuur is blij met dit initiatief en geeft hieraan,uiteraard,volledige medewerking en ondersteuning. Voor de goede orde wijs ik erop dat deze nieuwsbrief de officiële mededelingen van het secretariaat niet vervangen, het is een ZEER welkome aanvulling hierop.

Ik wens de heren van de redactie van de “Nieuwsbrief R.O.L.J.” alle succes en zie de eerste uitgave met de meeste belangstelling tegemoet.

Met muzikale Limburgse Jagers Groet,
Hay Gielen

 

Meest gelezen