Home SRLJ Nieuws Vaandel opschrift

Vaandel opschrift

AddThis Social Bookmark Button

vaandel-toevoeging2

Koning Willem-Alexander verleent aan achttien eenheden van de krijgsmacht een opschrift in het regimentsvaandel voor de inzet tijdens Operation Enduring Freedom (OEF) en de International Security Assistance Force (ISAF). De toekenning van een vaandelopschrift is uitzonderlijk en is belangrijk voor de erkenning van de militaire inzet tijdens moeilijke omstandigheden.

 

 

 

vaandel-toevoeging1

Ook ons Regiment mag vanwege de heldhaftige inzet van 42 BLJ in 2007 het opschrift Uruzgan 2007 op ons vaandel krijgen. Een eerbetoon aan allen die met name bij de slag van Chora het beste van hun kunne hebben laten zien. Helaas met grote verliezen aan negen gesneuvelden bij BLJ en de onder hun toevertrouwde eenheden en vele zwaar en licht gewonden, waarvan een aantal dat nog dagelijks aan den lijve moeten ondervinden.

 

 

 

vaandel-toevoeging

De vaandels van de Nederlandse krijgsmacht gaan terug tot de beginjaren van het Koninkrijk en worden toegekend en uitgereikt door de Koning. Oorspronkelijk een veldteken en verzamelpunt in de strijd op land, is een vaandel heden ten dage vooral een symbool van saamhorigheid en trouw van de eenheid aan de vorst. Een vaandelopschrift kan worden toegekend indien de eenheid met ere heeft deelgenomen aan krijgsverrichtingen en zich op enig moment en/of op enige locatie heeft onderscheiden. Bij de beoordeling worden in beschouwing genomen de aard en de wijze van het optreden, de samenstelling van het verband en de feiten en omstandigheden waaronder de strijd werd gevoerd. Hierbij wordt getoetst aan de criteria voor moedig, beleidvol en dapper optreden en aan de wettelijke grenzen van het optreden.

Meest gelezen