Home SRLJ Nieuws Phaff dag

Phaff dag

AddThis Social Bookmark Button

RLJ-nieuw

Geachte Regimentsgenoot,

Elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaff-dag. Een hommage aan de oprichter van ons Stamregiment, de kolonel Phaff, die zijn regiment op 23 november 1813 formeerde. Ons doel is om elk jaar -op of omstreeks 23 november- de oprichting dag van ons Stamregiment te herdenken . Door organisatorische redenen moest de Phaffdag van 2018 worden verschoven naar 21 maart a.s.


Als thema voor de 11e Phaff-dag is gekozen voor:

Het nieuwe pantservoertuig De BOXER

 

De Commandant van het Regiment Limburgse Jagers en de Stichting Regiment Limburgse Jagers hebben de eer en het genoegen U en Uw eventuele begeleider uit te nodigen deze Phaff-dag bij te wonen op donderdag 21 maart 2019 in de Ruyter van Steveninck kazerne, Eindhovensedijk 42, 5688 GN Oirschot.


Om de kosten van deze dag te kunnen dekken wordt van elke donateur een eigen bijdrage gevraagd van € 7.50. Niet-donateurs zijn welkom tegen een bijdrage van
€ 12,50. Gelieve deze bedragen vooraf te voldoen op bankrekening NL 98 INGB 0000 0727 52 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Horst aan de Maas o.v.v. Phaff-dag.

 

Het programma zal de volgende inhoud hebben:
10.30-11.30 uur Ontvangst in het KeK gebouw met koffie en vlaai zie bewijzering, idem voor parkeren
11.45-12.30 uur Welkomstwoord door de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers.
Voordracht over het pantservoertuig De BOXER
12.45-13.45 uur Gezamenlijke lunch
14.00-14.30 uur Herdenking gevallenen van het Regiment Limburgse Jagers en haar Stam- regimenten bij het monument van het Regiment Limburgse Jagers.
14.30-15.30 uur Explicatie Boxer en evt rit met voertuig en bezoek Historische Collectie
15.00-16.00 uur Samenzijn in Heimbetrieb

 

Om redenen van faciliteiten verzoeken wij U ons uiterlijk 10 maart 2019 te berichten of U aan onze uitnodiging gevolg kunt geven door bijgevoegd antwoordformulier te zenden naar de Secretaris van de Stichting Regiment Limburgse Jagers, Wervelstraat 32, 5961 VC Horst aan de Maas of de informatie per e-mail aan te melden bij c.vdploeg@kpnmail.nl .

 

Hopende U in Oirschot te mogen ontvangen,

 

Met vriendelijke groet,

 

R.A. Goossens

Commandant Regiment Limburgse Jagers

Luitenant-kolonel der Limburgse Jagers

 

N.C.S. Vroom

Voorzitter Stichting Regiment Limburgse Jagers

Luitenant-kolonel der Limburgse Jagers bd

Meest gelezen