Home SRLJ Doelstelling

Doelstelling Stichting Regiment Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

Kol Antoni 
De eerste Regimentscommandant, Luitenant-kolonel Antoni "commandeerde" niet zijn Regiment, hij trachtte ook op een wat informele manier de saamhorigheid tussen de jagers van elke rang te bevorderen.

Daartoe werd door hem op 1 maart 1951 de "all ranks" Vereniging De Limburgse Jager opgericht.Binnen korte tijd waren meer dan 2500 jagers lid en bleven dat, ook nadat zij de dienst reeds verlaten hadden. De vereniging had tot doel de band tussen de jagers te vergroten en gaf daartoe elke twee maanden het blad "de Limburgse Jager" uit, met wetenswaardigheden over verleden, heden en toekomst van het Regiment en zijn leden. 
 
In die begin jaren werden, zeer revolutionair, all ranks feesten georganiseerd in Roermond en Venlo, onder de naam "Bals Champetre".
 
Kortom de Limburgse jager familie was een feit. Helaas als bij zoveel van deze verenigingen, kwam de dip halverwege de zeventiger jaren.

De vereniging stierf een langzame dood.
 
Maar zie in 1985 werd door de toenmalige Regimentscommandant, Luitenant-kolonel Fontein het voor hem zo bekende blad weer nieuw leven ingeblazen. Om dit initiatief te consolideren richtte zijn opvolger Luitenant-kolonel Bleijerveld de "Stichting Vrienden van de Limburgse Jagers" op. En zo zijn we weer bij af, want in feite volgt de Stichting de doelstelling van de voormalige vereniging,
het samenbrengen van de jagers oud en jong van elke rang, en het vastleggen van de historie. Het blad, een boek over de geschiedenis, de CD van het Reunië-Orkest, de Historische verzameling en het foto overzicht zijn het product van deze Stichting. De volgende stap zijn regionale en landelijke samenkomsten van allen of specifieke groepen, als lichtingen van LJ eenheden.
  LKol Vroom

Tradities Regiment Limburgse Jagers
De tradities binnen ons Regiment.

Binnen ons Regiment worden verschillende tradities in ere gehouden. Sommige tradities zijn bij ons allen bekend, maar sommige tradities zijn maar bij een zeer beperkte groep bekend. Hieronder staat een lijst met daarin, een aantal van, deze tradities.
Hebt U een aanvulling op deze lijst, of een correctie, mail het ons dan.

De tradities op alfabetische volgorde:

Diner de Corps.
Het Kalf.
Het Regimentslied en baret/zakdoek zwaaien.

Traditie beschrijvingen:

 

Diner de Corps.
gouden kalfHet Diner de Corps is een oud gebruik in de officierskringen.
Deze traditie is door onze eerste commandant, Kolonel Antoni, in 1953 in gesteld.
Het is een gebruik om tenminste eenmaal per jaar alle officieren van een eenheid bijeen te brengen om met elkaar de maaltijd te gebruiken.
Tevens wordt hier van de gelegenheid gebruik gemaakt om nieuwe leden in het officierskorps op te nemen. En zal men overleden kameraden gedenken. Maar bovenal is het de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Dit Diner de Corps vindt afwisselend plaats in Venlo, Weert of Maastricht.
Ook wordt tijdens dit Diner de Corps bij de jongste officier het teken van het Kalf omgehangen, nadat hij zichzelf heeft mogen presenteren aan de aanwezigen.
 

 

 

 


Regimentslied en baret/zakdoek zwaaien.
Als ons Regimentslied wordt gespeeld, dan wordt tijdens het derde gedeelte, wat
instrumentaal is, met onze baret (alle LJ-ers) of een witte, satijne zakdoek (burgers) boven het
hoofd gezwaaid. 
 
 

Meest gelezen