Home Regiment Reg Commandant

Reg Commandant

AddThis Social Bookmark Button

Bataljonscommandant en Regimentscommandant Limburgse Jagers.

 

ralfgoossens

Luitenant-kolonel Ralf Goossens heeft in 1996 zijn opleiding aan de KMA afgerond. Vervolgens startte hij zijn loopbaan bij 11 Tankbataljon waar hij als pelotonscommandant werd geplaatst. Bij dit bataljon heeft hij diverse functies vervuld.
 
In 2005 werd hij commandant Alfa-eskadron bij 101 Tankbataljon in Seedorf. Voor Lkol Goossens was 2006 een markant jaar, omdat de overstap naar de infanterie volgde en hij compagniescommandant werd van de Bravo-compagnie van 42BLJ.
 
Na zijn plaatsing bij de Staf van het Commando Landstrijdkrachten werd Lkol Goossens in 2011 toegelaten om het brevet Hogere Defensie Vorming te halen. Daartoe heeft hij de Advanced Command and Staff Course te Shrivenham (UK) gevolgd. Tevens wist hij een Masterstudie aan het King’s College in London af te ronden.
 
Na de functies bij Directie Operationeel Beleid, Behoeftestellingen en Plannen en Directie Plannen volgde in 2014 zijn plaatsing bij 13 Lichte brigade als Hoofd Sectie G3. 

 

Op 2 september 2016 aanvaardt Luitenant-kolonel Goossens het commando over 42BLJ en het Regiment Limburgse Jagers.
Onder zijn commando zal het bataljon zich met name richten op het opwerken voor de Infantry Task Force van de EU Battle Group in 2018. Het jaar 2017 is daarin voor het bataljon een cruciaal jaar vanwege de implementatie van de Boxer en de daarbij horende cursussen, opleidingen en trainingen.

 

wissel4