Home 42 BLJ Algemeen Voor elkaar, altijd

PostHeaderIcon Voor elkaar, altijd

AddThis Social Bookmark Button

altijd1

Het Regimentsmotto Limburgse Jagers

 

Door: Lkol R.A.(Ralf) Goossens, Commandant Limburgse Jagers

 

Al jarenlang heeft het Regiment Limburgse Jagers het regimentsmotto: ”niet beter, wel anders”. Dit motto is ontstaan in de tijd dat grote delen van het regiment nog daadwerkelijk in de Provincie Limburg waren gestationeerd. In die tijd droeg dit motto bij aan het unieke karakter van de eenheden en hetgeen zij uit wilden stralen en paste bij de bijzondere positie van de Provincie Limburg binnen Nederland. De eenheden binnen het Regiment hielden er ook nog vaak aan eigen motto op na. 42 BLJ hanteerde bijvoorbeeld het motto “elk moment”. Door de reorganisaties van de afgelopen 25 jaar zijn we uiteindelijk in een situatie beland waarin het parate deel van regiment bestaat uit één bataljon, 42 BLJ, en we geen eenheden meer hebben gelegerd in Limburg. Daarnaast zijn we overgegaan van een dienstplichtig leger naar een beroepsleger en hebben we een groot aantal missies en uitzendingen gedraaid. Dit alles heeft ertoe geleid dat het huidige Regimentsmotto niet meer aansluit bij de belevingswereld en de sfeer binnen het Regiment: we zijn namelijk niet alleen maar anders, maar wanneer we voor de startlijn staan van een missie, uitzending of een wedstrijd doen we er ook alles aan om het beste te zijn.

 

De afgelopen jaren zijn er meerdere pogingen ondernomen om het regimentsmotto aan te passen, maar dit is tot op heden niet gelukt. Het grote knelpunt bleek daarbij telkens te zijn: maar wat dan? Een grote hoeveelheid aan Nederlandse en Latijnse motto’s is de revue gepasseerd, maar het was lastig om een nieuw pakkend en gedragen motto te vinden. Een motto dat goed weergeeft waar we als eenheid voor willen staan en wat aansluit bij de ervaringen die we hebben opgedaan.

 

De Limburgse Jagers hebben de afgelopen 25 jaar niet alleen de meeste, maar ook een aantal bijzonder heftige uitzendingen achter de rug. Helaas waren er daarbij ook een aantal slachtoffers te betreuren. Dit betekent dat we er als Limburgse Jagers altijd van zijn en daarom moet het dus ook altijd voor elkaar zijn. Want we weten nooit wat de komende opdracht wordt, maar de ervaring leert dat we flink aan de bak mogen.

 

Dit houdt ook in dat we blind op elkaar moeten kunnen vertrouwen. Dit zien we terug in saamhorigheid en laagdrempeligheid; binnen de hele eenheid en op alle niveaus om samen de opdracht te volbrengen. Zoals ons Regimentslied aangeeft “voor Koning en Vaderland”, maar ook zeker voor de Limburgse Jager naast je: voor elkaar.

 

Het ‘elk moment’ van 42 BLJ uit de jaren ’50 zien we tegenwoordig al bij verschillende eenheden terug, waardoor we ons daarmee niet meer onderscheiden. Maar ‘elk moment’ is natuurlijk ook ‘altijd’.

 

Wanneer we de elementen ‘het altijd voor elkaar hebben’ en ‘het altijd voor elkaar opkomen’ samenvoegen en ‘elk moment’ vervangen door ‘altijd’ komen we tot het nieuwe regimentsmotto: “Voor elkaar, altijd!”.

 

Met dit nieuwe motto sluiten we aan bij de huidige sfeer en de recente missies van het Regiment Limburgse Jagers.

 

altijd2

“Voor elkaar, altijd!”