Home 42 BLJ Algemeen Nieuw monument voor de Limburgse Jagers

PostHeaderIcon Nieuw monument voor de Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

nieuwmonument

Elk regiment gedenkt haar gesneuvelde en overleden leden op een passende herdenkingsplaats. Zo ook het Regiment Limburgse Jagers. Opgericht in 1950, als voorzetting van het 2e, 6e en 11e Regiment Infanterie, werd voor de gevallenen van deze regimenten op 30 juni 1964 op de Frederik Hendrik-kazerne in Venlo een herdenkingsplaats met monument onthuld. De onthulling  van het monument, waarop bronzen gedenktafels waren aangebracht met de namen van de gesneuvelden, werd verricht door de toenmalige Gouverneur Mr. Dr.  J.M.A. van Rooy als representant van de provincie. De provincie Limburg, die met steun van gemeenten en bedrijven dit monument en herdenkingsplaats heeft bekostigd. De bedrijven, zoals de steenbakkerijen, leverden in natura, o.a. de stenen voor de gebedstafel.


Door de sluiting van de Frederik Hendrik kazerne in 2001 moest noodgedwongen naar een nieuwe herdenkingsplaats worden gezocht. Deze werd gevonden in de nog enige overgebleven kazerne in Limburg, de Van Horne-kazerne in Weert. Daar werd een volledig nieuw monument opgericht, waar de ornamenten en uiteraard de plaquettes uit Venlo een plaats kregen. Bij deze onthulling speelde de toenmalige Commissaris van de Koningin een rol. Met het onthullen van de spreuk “REGI LIMBURGIAE JUVENTUS” door Gouverneur Mr. B.J.M. Baron van Voorst tot Voorst werd op 22 november 2003 het monument in gebruik genomen.  Het monument werd in de loop van de jaren uitgebreid met twee grote plaquettes waarop in aantallen per eenheid de gesneuvelden zijn vermeld sinds 1813, de oprichting van ons stamregiment van Phaff. Ook zijn plaquettes voor de gesneuvelden in de Koreaanse oorlog en die van de jongste missies in Irak en Afghanistan bijgeplaatst.


En weer moet het monument worden verplaatst. Door de sluiting van de Van Hornekazerne begin 2015 moest wederom worden gezocht naar een nieuwe herdenkingsplaats. Deze wordt op dit moment gecreëerd op de Genm de Ruyter van Steveninckkazerne  of wel de, in het regiment bekende, Legerplaats Oirschot. Daar is een nieuw ontwerp voor gemaakt, waar wederom de plaquettes en oude ornamenten een plaats in krijgen. Ook nu zal, voor de ingebruikname van de herdenkingsplaats, de huidige Gouverneur. Drs. Th. Bovens komen om eer te bewijzen aan onze gevallenen. Dit zal plaatshebben op woensdag 29 juni as.


Commandant, Stichting en Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers nodigen alle veteranen, donateurs, leden en belangstellenden uit om de onthulling bij te wonen. Begeleiders toegestaan. Men dient zich daartoe voor 15 juni as op te geven bij de Sectie 1 van 42 Painfbat Limburgse Jagers met naam en adres : per mail  : APJM.Vastbinder@mindef.nl  cq schriftelijk (42 BLJ Sec 1, Postbus 33, 5688 ZG Oirschot) onder gelijktijdige betaling van 7,50 Euro ( pp) op reknr NL53 RABO 0142359696 t.n.v. Stichting Veteranen Regiment Limburgse Jagers met naam en adres.


Nadere informatie mbt tijd en plaats zal U nadien worden toegezonden.